Privacy en Disclaimer

Privacy 

Coel House gaat zorgvuldig om met de aan haar verstrekte persoonlijke- en zakelijke informatie. Uw gegevens worden vertrouwelijk bewaard en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld of openbaar gemaakt worden. Wij sturen alleen informatie na uw toestemming, indien u hier bezwaar tegen heeft dan kunt u dit aan ons bekent maken via [email protected] U ontvangt dan geen informatie meer van ons. Indien u uw persoongegevens uit onze database wilt laten verwijderen dan kunt u dit ook doorgeven via [email protected]

Cookies

xxx

Disclaimer

Coel House sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Coel House verkregen is.

Loading...